WheelQ – ohjelmisto ja yritys

WheelQ on suomalainen ohjelmistotalo, joka tuottaa yrityksille pilvipohjaisen ohjelmistoratkaisun asiakkaiden ostopäätösten analysointiin ja niihin vaikuttamiseen. Tuotamme analysoitua dataa, jonka pohjalta yritys voi keskittyä tekemään sellaisia strategisia ja operatiivisia toimenpiteitä, jotka vaikuttavat tehokkaimmin nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden ostopäätöksiin.

Emootiot ohjaavat ostopäätöksiä

Ostopäätöksiä tehdessään valtaosa ihmisistä ajattelee toimivansa rationaalisten syiden ohjaamana. Kuitenkin ostopäätösten taustalla vaikuttavat emotionaaliset syyt, motiivit, tarpeet ja arvostukset, joita ei edes tiedosteta. Itse asiassa emotionaaliset syyt ohjaavat ostopäätöksiä – ne vain pyritään perustelemaan rationaalisilla syillä.

Tunnepohjainen data esille ja käyttöön

Analysoimme asiakkaiden ostopäätöksiin vaikuttavia emotionaalisia tekijöitä tilastollisesti, koneoppimisen avulla tai esimerkiksi neuroverkkoja hyödyntäen. Analyysin pohjalta johdetaan selkeitä käytännön ohjeita ja mittareita yrityksen toiminnan kehittämiseen. Tuotamme koko palveluketjun tiedonkeruun suunnittelusta ja toteutuksesta datan analysointiin, mallintamiseen ja tiedon jakamiseen. Tarjoamme selkeät mittarit, joilla seurata suoriutumista sekä yksilötasolla että koko organisaatiossa.

WheelQ

Puhelin: +358 44 294 8855
wheelq@wheelq.com
Tuki: helpdesk@wheelq.com

Helsinki

Kaisaniemenkatu 2 B
FI-00100 Helsinki

Stockholm

Blekholmstorget 30 F
SE-018001 Tukholma