Sales excellence

WheelQ ökar försäljningen genom att generera värdefull information som stöder varje fas av säljprocessen. Dina medarbetare är bättre förberedda och dina offerter mer relevanta. Det märks i resultaten.

Kontakt och möte

Vad var kundens första intryck? Lyssnade vi på kunden? Ställde vi rätt frågor?

Personliga möten formar fortfarande grunden för lyckade affärer. Ett säljmöte är dessutom en utmärkt möjlighet för säljaren att fördjupa sina kunskaper. Genom att mäta kvaliteten på de kritiska kundkontakterna kan hela organisationen dra nytta av det kunnande som redan finns inom företaget.

Offert och affär

Varför väljer kunderna vårt företag? I vilka fall väljer de konkurrenten?

Tänk om, ifall du tror att kunden baserar sina beslut enbart på priset. Alla köpbeslut påverkas av behov, motiv, risker och osäkerhet. Med en bättre insikt i vilka kriterier som är avgörande för kundens beslut, kan du ligga steget före konkurrenten.

Customer success

WheelQ möjliggör en smidigare start av era kundrelationer och en bättre matchning av kundernas behov. Med kontinuerlig och intelligent datainsamling kan du reagera snabbare på avvikelser och hantera dem bättre. Det leder till mindre kundtapp.

Onboarding

Hur skapar man förtroende och försäkrar sig om en smidig start på samarbetet?

Ett bra första intryck är ingen garanti för ett smidigt samarbete i framtiden, men hur kunden upplever de första kontakterna kan ha långtgående konsekvenser för er relation. Att identifiera kundens förväntningar och säkerställa att det är möjligt att hålla alla löften skapar en stark grund för samarbetet.

Produkter och tjänster

Hur säkerställer man ett smidigt agerande på alla kontaktpunkter? Hur vet man när kundens krav förändras?

I tillägg till produktkvaliteten är det viktigt att identifiera mänskliga faktorer. Då får man en mer realistisk bild av kundens produkt- eller serviceupplevelse.

Avvikelsehantering

Hur minimerar man antalet missnöjda kunder och säkerställer att organisationen kan reagera på problem?

Det är viktigt att identifiera problempunkter i kundprocessen på förhand. Eftersom det inte går att undvika alla problem, är det avgörande hur man hanterar dem. Med en snabb reaktion och rätt agerande kan ett misslyckande i stället bli en möjlighet att skapa en starkare kundrelation.

Kundtapp

Varför avslutar en kund sitt kundförhållande? Vad skulle ha förhindrat att kunden byter leverantör?

Precis som individer, kan även organisationer lära sig av sina misstag. Genom en systematisk genomgång av de viktigaste orsakerna bakom kundborfallet, kan man förhindra kundtapp och kontinuerligt förbättra processen.