Sales excellence

WheelQ parantaa myyntituloksia tuottamalla arvokasta tietoa myyntiprosessin joka vaiheeseen. Tämä mahdollistaa paremmin valmistellut tapaamiset, osuvammat tarjoukset ja enemmän kauppoja.

Kontakti ja tapaaminen

Minkälainen ensivaikutelma annettiin?
Osattiinko kuunnella ja kysyä oikeita asioita?

Henkilökohtainen tapaaminen on edelleen myynnin peruspilari. Hyvässä tapaamisessa myös myyjä oppii jotakin. Mittaamalla tätä kriittistä kontaktia varmistetaan tiedon tallentuminen koko organisaation käyttöön.

Tarjous ja kauppa

Miksi asiakkaat valitsevat yrityksesi?
Missä tapauksissa valinta kohdistuu kilpailijaan?

Jos luulit asiakkaiden valitsevan vain hinnan perusteella, luulit väärin. Ostopäätöksiin vaikuttavat esimerkiksi tarpeet, motiivit, riskit ja epävarmuudet. Ymmärtämällä paremmin asiakkaan päätöksenteon kriteereitä pysyt askeleen edellä kilpailijoitasi.

Customer success

WheelQ:n ansiosta asiakkuuden aloitus on sujuvaa ja asiakastarpeisiin kyetään vastaamaan paremmin. Jatkuva, älykäs tiedonkeruu mahdollistaa nopean reagoinnin ja poikkeamien hallinnan, jolloin tulokset paranevat ja poistuma pienenee.

Käyttöönotto

Miten rakennetaan luottamus ja varmistetaan sujuva yhteistyö ensimetreistä lähtien?

Vaikka ensivaikutelma voi pettää, on asiakassuhteen alun kokemuksilla kauaskantoiset seuraukset. Yhteistyölle luodaan vahva pohja selvittämällä asiakkaan odotukset sekä varmistamalla, että omat lupaukset pystytään toteuttamaan.

Tuotteet ja palvelut

Miten varmistaa toiminnan sujuvuus kaikissa asiakaskohtaamisissa ja pysyä perillä asiakkaiden muuttuvista vaatimuksista?

Konkreettisen laadun lisäksi täytyy tunnistaa myös inhimilliset tekijät. Silloin voidaan muodostaa todenmukaisempi kokonaiskuva tuotteen tai palvelun käyttökokemuksesta.

Poikkeamien hallinta

Miten minimoida asiakkaiden pettymykset ja varmistaa oman organisaation reagointikyky ongelmatilanteissa?

Oman asiakasprosessin mahdolliset ongelmakohdat täytyy tunnistaa. Kaikilta ongelmilta ei voida välttyä, joten ratkaisevaa on, miten virheet hoidetaan. Nopealla reagoinnilla asiakkaiden pettymykset voidaan kääntää mahdollisuudeksi lujittaa asiakassuhdetta.

Poistuma

Mitä syitä on lähdön taustalla? Mitä olisimme voineet tehdä toisin?

Kuten yksilöt, myös organisaatiot voivat oppia virheistään. Kun selvitetään systemaattisesti tärkeimpiä syitä asiakaspoistuman taustalla, voidaan näihin syihin puuttumalla parantaa organisaation toimintaa jatkuvasti.