Siffror är lätta att förstå och hantera.
Men din kund är en människa.

WheelQ identifierar de verkliga motiven och emotionerna bakom kundens köpbeslut. Vi levererar en kontinuerlig ström av analyserad data i ett praktiskt format som aktiverar och hjälper din personal att vidta rätt åtgärder.

Påverka kundens köpbeslut.

Sälj mer, minska kundomsättningen.

Sales excellence

Hitta rätt kunder, sälj mer. WheelQ stöder säljarbetet genom hela säljprocessen från din första kontakt med kunden, via möten ända fram till en avslutad affär.

Customer success

Möt kundens behov och reagera på förändringar när de sker. En snabb avvikelsehantering och ett smidigt agerande på alla kontaktytor förbättrar resultaten och minskar kundbortfall.