WheelQ Housing

WheelQ mittaa asumiskokemusta jatkuvasti ja reaaliaikaisesti, tuoden oikeaa tietoa oikeille ihmisille asiakaspolun jokaisessa vaiheessa. Näin se mahdollistaa nopean reagoinnin sekä organisaation jatkuvan kehittämisen.

Huoltokäynnit

Ovatko asukkaat tyytyväisiä huoltokäyntien laatuun?

Huoltokäynneillä voi olla suuri merkitys asukastyytyväisyydelle, mutta huoltoyhtiön toiminnan seuraaminen rajoittuu usein tekniseen suoritukseen. Asukkaan kokema laatu ja arvo jäävät arvailujen varaan, vaikka niillä voi olla suora vaikutus vuokrasuhteen jatkuvuuteen.

Hälytykset

Kuinka nopeasti tiedätte huollon ongelmista?

Kun huollossa on ongelmia, se heijastuu koko asumiskokemukseen ja hoitamatta jääneet ongelmatilanteet näkyvät herkästi lisääntyneenä asukasvaihtuvuutena. Nopealla toiminnalla moni tilanne voidaan pelastaa, mutta vain jos ongelmat ovat tiedossa heti.

Customer Success

”WheelQ’n avulla on todella helppoa mitata vuokralaisten asiakaskokemusta. Meidän ei tarvitse enää arvailla vaan tiedämme, että vuokralaiset arvostavat digipalveluitamme ja suuntamme on oikea.”

Risto Mustaniemi, Head of Residential Business

Sisäänmuutto

Mitkä kriteerit ratkaisevat asunnon valinnan? Mitkä markkinointikanavat toimivat parhaiten?

Jokaisen uusi vuokralainen on mahdollisuus kartoittaa omia kilpailuetuja ja kehitysalueita. Keräämällä tietoa markkinointikanavien toimivuudesta, vuokralaisten päätöksenteon perusteista ja asunnon kunnosta luovutushetkellä omaa toimintaa voidaan muokata paremmin vastaamaan markkinoiden tarpeita.

Asumisen aikainen

Saatteko täyden hyödyn asukastyytyväisyyskyselyistä?

Vuokrasuhteen aikana vuokralainen tekee useita tietoisia tai tiedostamattomia päätöksiä jatkaa tai päättää vuokrasuhde. Kerran vuodessa tehty kysely antaa staattisen kuvan yhdestä hetkestä, mutta ei seuraa vuoden aikana tapahtuvia muutoksia vuokralaisten kokemuksissa. Jatkuvan kyselyn avulla ongelmat löytyvät nopeammin ja kehitystä on helppo seurata.

Poismuutto

Miksi vuokralaisesi muuttavat pois? Mitä he kertovat yrityksestäsi muille?

Vuokrasuhde voi kestää vuosia, joskus jopa vuosikymmeniä. Kun vuokralainen irtisanoo vuokrasuhteen, on tärkeää ymmärtää syyt sen taustalla ja varmistaa, että poismuutto on helppo ja miellyttävä kokemus. Tämä on paitsi hyvää asiakaspalvelua, myös investointi yrityksen brändiin.

Mallinnus

Onko avoimen palautteen lajitteleminen ja jäsentäminen hankalaa?

Avoin palaute antaa arvokasta tietoa siitä, mitä numeeristen palautteiden taustalta löytyy. Sen lajitteleminen ja jäsentäminen käsityönä voi kuitenkin olla aikaa vievää ja virheille altista työtä, jonka seurauksena tulosten luotettavuus kärsii. WheelQ toimittaa avoimet palautteet lajiteltuna aiheen ja sentimentin mukaan oikeille ihmisille, heti.