WheelQ Housing

WheelQ mäter och kvalitetssäkrar olika delar av hyresgästsresan löpande i realtid. Vi ser till att rätt person får tillgång till rätt information. Vi tror att lättanvändlig och kunddriven data är vägen till snabba actions och kontinuerlig förbättring!

Service

Hur nöjda är hyresgästerna med hantering av service?

En återkommande kundkontaktyta under hyrestiden är serviceärenden och felanmälningar. Dock kan det vara svårt att få en inblick i det dagliga servicearbetet och hur ärendena faktiskt sköts. Fastighetsförvaltande bolag har ofta en bra överblick av de tekniska delarna men möts många gånger av utmaningar i den kvalitativa aspekten, dvs. hur hyresgästen själv upplevde det utförda ärendet.

 

Notifikationer

Hur snabbt får ni som hyresvärdar reda på när saker har gått snett?

När saker går fel under hyresgästperioden påverkar det hela kundupplevelsen. En missnöjd hyresgäst är mer benägen att inte bara flytta ut ur sin bostad men även sprida en negativ bild av hyresvärden. WheelQ fångar upp missnöjda hyresgäster och skickar ut actions till ansvarig person i förebyggande syfte. På så sätt kan man som hyresvärd agera innan det är försent.

Customer success

”WheelQ makes it extremely easy to measure the tenant experience. We no longer need to guess, we know that tenants value our efforts to digitalize and that we are on the right track.”

Risto Mustaniemi, Head of Residential Business

Inflytt

Varför väljer hyresgästerna just era lägenheter?

Fastighetsförvaltande bolag flyttar mer och mer fokus från fastigheterna till hyresgästen. Nöjda och glada hyresgäster vinner alla på. En bra början kan vara att ta reda varför hyresgästerna väljer att flytta in i just era bostäder. Sådan feedback kan ge värdefulla insikter i både vad hyresgästerna prioriterar men även var utvecklingspotential finns.

Pulsmätning

Används kundfeedbacken på bästa sätt?

Utgångspunkten för många fastighetsförvaltande bolag är att mäta kundnöjdheten en gång årligen. Detta ger en bra och tydlig uppfattning om hyresgästernas synpunkter, men endast i form av en ögonblicksbild. WheelQ mäter löpande kundmöjdheten med syfte att dels tillhandahålla en rättvis bild av kundfeedbacken under hela året men även för att fånga upp eventuell missnöjdhet innan det är försent. En missnöjd hyresgäst innebär mer arbete än en nöjd. Ju snabbare vi fångar upp detta, desto bättre inverkan på varumärket.

Utflytt

Det är mycket att hålla koll på i samband med utflytt. Vad tänker dina hyresgäster på?

Relationen mellan hyresgästen och värden pågår ofta i många år. När det väl är dags att flytta vidare är det ofta många saker som ska hållas koll på; uppsägning, visning av bostad, flyttstädning och så vidare. Genom att be om feedback ser man till att hyresgästen lämnar med ett gott humör och en positiv upplevelse samtidigt som hyresvärden själv får kunskap om de interna processerna.

WheelQ Language Model

Fritextkommentarer – svårt att få grepp om hyresgästens egna ord?

Att ge ordet till hyresgästen är en självklarförhet för oss. Detta gör vi genom möjligheten att lämna öppen feedback i våra frågeformulär. De öppna kommentarerna är ofta det som bidrar till den extra insikten i kundens tankar och funderingar. Dock kan det vara svårt och utmanande att navigera i det ändlösa texthavet för att få en bra och tydlig överblick av vad kunderna tycker till om. Med WheelQ Language Model sorteras den öppna feedbacken enligt ämne och sentiment för att ni som hyresvärd ska kunna agera även på den öppna feedbacken!