WheelQ – Företag och mjukvara

WheelQ är ett mjukvaruföretag som erbjuder en molnbaserad lösning för att analysera och påverka kundens köpbeslut. Vi levererar analyserade data som hjälper företag vidta de strategiska och operativa åtgärder som har mest effekt på befintliga och potentiella kunders köpbeslut.

Köpbeslut styrs av emotioner

När vi köper något, inbillar vi oss at vi i huvudsak styrs av rationella drivkrafter. I verkligheten påverkas våra köpbeslut starkt av undermedvetna motiv, behov och värderingar. Vi rättfärdigar bara våra beslut med rationella argument.

Presentation och användning
av data baserade på emotioner

Vi utnyttjar statistiska metoder, maskininlärning och neurala nätverk i vår analys av emotioner som ligger bakom köpbeslut. Analyserna genererar tydliga och praktiska indikatorer och förslag om hur er verksamhet kan utvecklas.

Våra tjänster täcker hela kedjan från planering och datainsamling till analys, modellering och datadelning. Med hjälp av tydliga indikatorer från WheelQ kan du övervaka hur både individer och organisationen i stort presterar.

WheelQ

Telefon: +358 44 294 8855
wheelq@wheelq.com
Support: helpdesk@wheelq.com

Helsingfors

Kajsaniemigatan 2 B
FI-00100 Helsingfors

Stockholm

Blekholmstorget 30 F
SE-018001 Stockholm