Sales excellence

WheelQ tuottaa tietoa asiakkaiden kokemasta tuotteen tai palvelun arvosta myyntiprosessin jokaisessa vaiheessa ja jakaa tiedon oikeille ihmisille oikeaan aikaan. Näin se luo edellytykset myynnin onnistumisille.

Kontakti ja tapaaminen

Onko myyntiprosessinne proaktiivinen? Tiedättekö, mitä kentällä tapahtuu?

Henkilökohtainen tapaaminen on edelleen myynnin peruspilari. Mittaamalla tätä kriittistä kontaktia saat tietoa, joka auttaa kohdistamaan tekemisen oikeisiin asioihin ja saavuttamaan enemmän samoilla resursseilla.

Tarjous ja kauppa

Miksi asiakkaat valitsevat yrityksesi? Mitkä ovat ostopäätöksen tärkeimmät kriteerit?

Hinnan lisäksi ostopäätöksiin vaikuttavat esimerkiksi tarpeet, motiivit, riskit ja epävarmuudet. Ymmärtämällä paremmin asiakkaan päätöksenteon kriteereitä pysyt askeleen edellä kilpailijoitasi.

 

Customer success

Onnistuneen asiakassuhteen ytimessä ovat asiakaan kuuleminen ja ongelmatilanteiden nopea ratkaisu. Jatkuva, älykäs tiedonkeruu mahdollistaa nopean reagoinnin, poikkeamien hallinnan sekä hyvin valmistellut tapaamiset. Näin tulokset paranevat ja asiakaspoistuma pienenee.

Muuttuva myynti

Mitä lukujen takaa löytyy? Miten toimintasi vaikuttaa tuloksiin?

Tänä päivänä Myyntipäällikön on hallittava paljon muutakin kuin myyjät ja tapaamiset. Sosiaalinen media, kotisivut ja tarjousmateriaalit ovat esimerkkejä asioista, jotka vaikuttavat myyntiin ja joiden on vastattava markkinoiden muuttuvia tarpeita.

Tuotteet ja palvelut

Mitä asiakkaasi tarvitsevat juuri nyt? Mitä he arvostavat?

Toimittajina meillä on oletuksia siitä mitä asiakkaamme tuotteessa ja palvelussa arvostavat, mutta käytännössä oletukset ja asiakkaan odotukset eivät aina kohtaa. Kartoittamalla asiakkaan tarpeita ja arvostuksia tiedät mitä asiakkaasi oikeasti arvostavat.

Poikkeamien hallinta

Kuinka nopeasti teillä reagoidaan ongelmiin?

Kaikilta ongelmatilanteilta ei voida välttyä, mutta nopealla toiminnalla ja oikein hoidettuna moni tilanne voidaan kääntää mahdollisuudeksi oppia ja lujittaa asiakassuhdetta. Ongelmatilanteissa ratkaisevaa onkin, että ne ovat oikeiden ihmisten tiedossa heti.

Poistuma

Ketkä asiakkaat ovat todennäköisesti lähdössä? Miten asiakaspoistumaa voi ehkäistä?

Asiakaspoistuma vaikuttaa yrityksen tulokseen ja on ikävää varsinkin silloin, kun se olisi ollut estettävissä. Systemaattisesti selvittämällä tärkeimpiä asiakaspoistuman syitä voidaan ennustaa millä asiakkailla poistuman riski on suurin, puuttua ongelmiin ja ennaltaehkäistä poistumaa.