Sales Excellence

WheelQ samlar kontinuerligt in värdefull kundinformation vid varje steg av säljprocessen, och levererar det till rätt personer vid rätt tidpunkt. Detta gör att din organisation börjar fokusera på kundvärdet, förbättring av säljprestationen samt bibehållandet av kunder på ett bra och strukturerat sätt.

Kontakt och möte

Är er säljprocess proaktiv? Vet ni vad som verkligen händer ute på mötena?

Möten är en kritisk del av säljprocessen, och varje tillfälle att träffa kunden och etablera en fungerande kontakt är viktig. Mätning av dessa möten hjälper er att kontinuerligt förbättra era säljprocesser och produktivitet, samt att fokusera på de bästa arbetsmöjligheterna och uppnå mer med samma resurser.

Offert och kontrakt

Lyckas ni kommunicera värdet av era tjänster/produkter till era kunder? Vet ni vilka beslutskriterier era prospekt och kunder har när de tar köpbeslut?

Alla köpbeslut påverkas av behov, motiv, risker och osäkerheter. Vetskap om vad era kunder baserar sina beslut på, hjälper er att bättre förstå er målgrupp och vara ett steg före era konkurrenter.

Customer Success

WheelQs kontinuerliga, smarta datainsamling hjälper företag att skapa bättre kundrelationer. Ett snabbare agerande i problemsituationer och bättre förberedda möten leder till fler affärer och minskat kundbortfall.

En förändrad marknad

Vet ni vad som ligger bakom era försäljningssiffror? Hur påverkas resultaten av det ni gör?

I dagens marknad behöver försäljningschefer hålla koll på så mycket mer än säljare och möten med kunder. Sociala medier, innehåll på hemsida och offert-mallar är bara ett fåtal exempel på saker som influerar sälj och som behöver ligga i linje med den förändrade marknaden.

Produkter och tjänster

Vad behöver era kunder från er just nu? Vad värderar de på riktigt?

Som leverantör görs kontinuerligt antaganden om vad som gör produkter och tjänster värdefulla. I verkligheten ser kunden det sällan utifrån samma perspektiv. Att veta vad kunden värdesätter på riktigt hjälper er att matcha ert erbjudande med kundens behov.

Avvikelsehantering

Hur snabbt blir ni notifierade när något går fel?

Problem kan inte alltid undvikas, men med ett snabbt agerande kan även besvikelser vändas till möjligheter att lära och stärka kundrelationerna. Därför är det viktigt att rätt person notifieras direkt om något har gått snett.

Förebygga churn

Är ni medvetna om vilka kunder som riskerar att churna? Hur kan detta förebyggas?

Ett plötsligt kundbortfall kan ha långtgående konsekvenser för ett företags resultat. Genom att systematiskt utforska anledningarna bakom kundbortfallet är det möjligt att identifiera kunder i riskzonen och förebygga kundbortfall.